קבלת ספר התורה לזכרו של מורן

בישיבת נתיב אריה בירושלים

Close
07-אפר-2009 15:56
Close
07-אפר-2009 15:58
Close
07-אפר-2009 16:00
 
Close
07-אפר-2009 16:01
Close
07-אפר-2009 16:01
Close
07-אפר-2009 16:02
 
Close
07-אפר-2009 16:05
Close
07-אפר-2009 16:06
Close
07-אפר-2009 16:07
 
Close
07-אפר-2009 16:08
Close
07-אפר-2009 16:08
Close
07-אפר-2009 16:09
 
Close
07-אפר-2009 16:13
Close
07-אפר-2009 16:14
Close
07-אפר-2009 16:14
 
Close
07-אפר-2009 16:16
Close
07-אפר-2009 16:18
Close
07-אפר-2009 16:18
 
Close
07-אפר-2009 16:21
Close
07-אפר-2009 16:21
Close
07-אפר-2009 16:22
 
Close
07-אפר-2009 16:23
Close
07-אפר-2009 16:27
Close
07-אפר-2009 16:28
 
Close
07-אפר-2009 16:29
Close
07-אפר-2009 16:29
Close
07-אפר-2009 16:31
 
Close
07-אפר-2009 16:34
Close
07-אפר-2009 16:34
Close
07-אפר-2009 16:35
 
Close
07-אפר-2009 16:35
Close
07-אפר-2009 16:35
Close
07-אפר-2009 16:35
 
Close
07-אפר-2009 16:36
Close
07-אפר-2009 16:36
Close
07-אפר-2009 16:36
 
Close
07-אפר-2009 16:37
Close
07-אפר-2009 16:37
Close
07-אפר-2009 16:43
 
Close
07-אפר-2009 16:43
Close
07-אפר-2009 16:43
Close
07-אפר-2009 16:44
 
Close
07-אפר-2009 16:44
Close
07-אפר-2009 16:44
Close
07-אפר-2009 17:30
 
Close
07-אפר-2009 17:37
Close
07-אפר-2009 17:37
Close
07-אפר-2009 17:37
 
Close
07-אפר-2009 17:38
Close
07-אפר-2009 17:39