מכתב מתומי – אחותו של מורן

מורני.tomLetter

מלאך גדול, אהוב שלנו.

לפני שלושה ימים מצאתי מכתב שרשמתי כשהייתי קטנה.

תפילה, תפילה לאלוהים:

"אלוהים אני מבקשת ממך שתחזיר את אחי בשלום הביתה ושתהיה לו חברה יפה כמו תמיד".

לפני יומיים הקראתי לאמא את המכתב וחשבנו על כמה אתה גיבור ושתשמור על עצמך.

אלוהים שמע אותנו וקיים את הבקשה ויצאת גיבור והייתה לך חברה מדהימה.

אבל הוא לא שמע את כל הבקשה ולקח אותך מאיתנו לנצח.

תשמור על עצמך איפה שאתה נמצא.

אוהבת אותך אחותך הקטנה תום