הספדו של אריה זיתוני (ראש מועצת בנימינה)

עומד אני ליד קברו הטרי של סרן מורן ורדי ז"ל, בן בנימינה, אשר נפל במילוי תפקידו והלב מסרב להאמין. היום, כולנו פה, משפחה אחת גדולה וכואבת את כאבה הכבד מנשוא של המשפחה, האם ליקי, עובדת מועצה ותיקה ומסורה, האב דוביק, והאחים רועי ותום. אני מקוה ומתפלל שיותר לא אצטרך לעמוד במעמד הקשה שבו נקטף פרח מפרחיה היפים של בנימינה.

סרן מורן ורדי ז"ל. בשם תושבי בנימינה – גבעת עדה ובשמי, אני נפרד ממך בכבוד ובהערכה על כי הגנת בגופך ונתת את חייך למען המדינה והמולדת שכל כך אהבת. ולכם בני המשפחה האהובים, שולחים אני תנחומים כנים.

מי יתן ולא תדעו עוד צער.

יהי זכרו ברוך.