יום השנה

חברים אהובים ומוקירי זכרו של מורן –
אנחנו עומדים לפני יום השנה ה – 16 לנפילתו של מורן.
בשל הקורונה והשתייכות כמה מבני המשפחה הקרובה לקבוצת הסיכון, נקיים השנה את האזכרה במסגרת המשפחה הקרובה בלבד.
תודה לכולכם על החיבוק מרחוק ושמורן בליבכם